Login

PROJEKT „MedPaths“

The Snapshot of Mediterranean Hinterlands Richness

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Projekt provode:

 • Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Zajednica općina Basso Biferno Italija)
 • Zajednica općina Sinello (Italija)
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Grad Omiš
 • Grad Sinj
 • Grad Vrlika
 • Općina Šestanovac
 • Grad Trilj
 • Općina Zadvarje
 • Općina Dugi Rat

O PROGRAMU

Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. obuhvaća pojedine regije na razini NUTS III, a u nedostatku takve klasifikacije odgovarajuća područja duž kopnenih i morskih granica uključenih zemalja Zajednice (Italija, Slovenija, Grčka) i države kandidata (Hrvatske) ili država potencijalnih kandidata (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Srbija). Prihvatljivo područje u Republici Hrvatskoj obuhvaća sedam županija: Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku, dok Karlovačka županija ima ulogu pridruženog područja.

Program je strukturiran u 4 prioriteta:

 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja
 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika
 3. Pristupačnost i mreže
 4. Tehnička pomoć

O PROJEKTU

Projekt „MedPaths“ financira se sredstvima Europske unije putem Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Vodeći projektni partner je Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije - RERA SD. Osim vodećeg partnera, u provedbi projekta sudjeluju projektni partneri: Zajednica općina Basso Biferno (Italija), Zajednica općina Sinello (Italija), Splitsko-dalmatinska županija, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Vrlika, Općina Šestanovac, Grad Trilj, Općina Zadvarje, Općina Dugi Rat. Institucije suradnici na projektu su: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel Split, TZ Grada Sinja, TZ Grada Trilja, TZ Grada Omiša.

Ukupna vrijednost projekta „MedPaths“ je 2.013.835 eura. EU financira 85% sredstava od ukupne vrijednosti projekta, a 15% su vlastita sredstva korisnika projekta.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je ponuditi strategiju zaštite i revitalizacije zaleđa koja uključuje nekoliko aspekata (kulturne i prirodne resurse) te povezuje iskustva Hrvatske i Italije vezano uz postojanje održivih modela upravljanja prirodnim i kulturnim nasljeđem u zaleđu.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti u projektu koje će se provoditi na području Splitsko-dalmatinske županije te na području regija u Italiji odnose se na:

Infrastrukturni radovi u projektu

 • uređenje pješačkih i biciklističkih staza uz tok rijeke Cetine čime bi se obogatila turistička ponuda ovog područja, postavljanje signalizacije, uređenje vidikovaca
 • uređenje dijela istočnog krila tvrđave Klis
 • uređenje pješačkih i biciklističkih staza na području talijanskih regija uključenih u projekt
 • uređenje tzv. interpretativnog centra u jednoj od povijesnih tvrđava na području talijanskih regija uključenih u projekt

Ostale aktivnosti:

 • objedinjavanje turističke ponude područja (povezivanje proizvođača tradicionalnih gastronomskih proizvoda, ponuđača smještaja i sl.)
 • postavljanje 6 projektnih info točaka (Split, Vrlika, Šestanovac, Trilj, Dugi Rat, Zadvarje)
 • prikupljanje podataka o turističkoj ponudi područja uključujući prirodno i kulturno nasljeđe, digitalizacija podataka i postavljanje podataka na tzv. info-kioske
 • organizacija seminara za poduzetnike u turističkom sektoru i ostale dionike u turističkom sektoru